Met pijn in ons hart hebben we moeten besluiten de voorstelling van The Addams Family uit te stellen tot een nader te bepalen moment. Dit betekent dus dat de voorstellingen van 12 en 13 juni a.s. niet doorgaan, maar dat we de musical op een andere datum gaan uitvoeren. Dit besluit heeft te maken met de onzekerheid rondom het Coronavirus. De afgelopen tijd hebben we niet kunnen repeteren en ook de komende tijd is het nog zeer onzeker of dit wel kan.
Op dit moment weten we nog niet wat de alternatieve datum wordt.
Heeft u kaartjes? Bewaar deze. Op een later tijdstip komen we er bij u op terug wat u hier mee kunt doen.